Projelerimiz

Asil bir nesil için…

Akredite olduğumuz projeler

 Taşıdığımız sorumluluğun farkında olarak öğrencilerimizi daha güzel bir Dünya için yetiştiriyoruz.

Asil Okulları ASPnet Kardeş Okullar Ağı üyesidir.

 2015 – 2016 Eğitim ve Öğretim yılında Asil Okulları olarak eTwinning’e  katıldık.

 Tema Vakfı çalışmalarına, 2015 2016 eğitim ve öğretim yılında katılmış bulunmaktayız.

Asil Okulları olarak; “Okullarda Orman Programı -Learning About Forest” ve “Çevrenin Genç Sözcüleri – Young Reporters For the Environment” programlarına dahil olduk.

Unesco Kardeş Okullar Ağı

Asil Okulları ASPnet Kardeş Okullar Ağı üyesidir.

Asil Okulları UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanlığında bir ASPnet Okulu olup konuyla alakalı Kültürlerarası Öğrenme, Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim, Dünya Sorunları ve Birleşmiş Milletlerin Rolü, Barış ve İnsan Hakları’nı içeren dört ana temalı konuyu hedefleyerek bir proje oluşturup Kardeş Okullar Ağı (ASPnet) programına katılmıştır.

İyi deneyimler ve uygulamaları uluslararası düzeyde paylaşarak yaymak, dünya genelindeki okullarla işbirliği yapabilmek ve kültürlerarası etkileşimi sağlamak amacıyla Güngören Kaymakamlığı, AB Proje Koordinasyon Birimi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Asil Okulları olarak yapılan üçlü konsorsiyum protokollerini yürütmekteyiz.

Türkiye’den dokuz okul daha “UNESCO ASPnet Ağı”na kabul edildi.
UNESCO tarafından 1953 yılında başlatılan ASPnet (Kardeş Okullar Ağı), 180’den fazla ülkedeki 10,000’in üzerinde eğitim kurumunun yer aldığı evrensel bir eğitim ağıdır.

ASPnet kapsamında; okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, teknik okullar ve öğretmen eğitimi enstitüleri gibi çeşitli üye kuruluşlar, uygulamada uluslararası anlayış, barış, kültürlerarası diyalog, sürdürülebilir kalkınma ve kaliteli eğitim yararına çalışmaktadırlar.

ASPnet Okulu olmak üzere Millî Komisyonumuza proje önerileriyle başvuran ülkemizdeki okulların projeleri Millî Komisyonumuz tarafından değerlendirmiş; dokuz okulun Ağa katılması için UNESCO Genel Merkezine olumlu görüş verilmiş ve aşağıda isimleri yer alan bahse konu dokuz okulumuz Ağa dâhil olmuşlardır. Okullarımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

.

 • Alanya Sakine Nesibe Zamanoğlu Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve İş Eğitim Okulu (Antalya)
 • Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Okulları (Ankara)
 • Bilfen İzmir İlkokulu ve Ortaokul (İzmir)
 • Çilimli Anaokulu (Düzce)
 • Güngörmez İlkokulu ve Ortaokulu (Tekirdağ)
 • İsmail Kaymak Koleji (Çanakkale)
 • Özel Merter Asil İlkokulu-Ortaokulu (İstanbul)
 • Suadiye Hacı Mustafa Tarman Anadolu Lisesi (İstanbul)
 • Şehit Jandarma Komando Er Hacı Aydıncı İlkokulu (Kayseri)

Böylelikle Uluslararası Ağa Türkiye’den dâhil olan okul sayısı 32’ye ulaşmıştır. Bu okulların illere göre dağılımı şu şekildedir: Adana (1), Ankara (3), Antalya (3), Bursa (1), Çanakkale (1), Düzce (1), Edirne (1), İstanbul (12), İzmir (4), Kayseri (1), Samsun (1), Tekirdağ (1), Tokat (1), Zonguldak (1).

 • Öğrencilerin bu programda aktif rol alıp, yapılan her çalışma neticesinde evrensel bir vizyon geliştirmesi hedeflenir,
 • Kişisel ve kültürel gelişime katkı sağlayacaklar,
 • Farklı ülkelerden yabancı arkadaşlar edinecekler,
 • Kültürel değişim ve etkileşim sayesinde vizyonları ve hayata bakış açıları genişleyecek,
 • Kendi kültürlerini, farklı kültürlerle mukayese etme imkânına sahip olan öğrencilerimiz bu vesileyle kültürlerini daha iyi kavrayacaklar,
 • Paylaşma, dayanışma ve birlik duyguları gelişecek,
 • Edindikleri arkadaşlıklar sayesinde ve iletişim sayesinde öğrenmiş oldukları dil eğitimini pratiğe dökmüş, akıcı hale getirmiş olacaklar, Kardeş Okul Programı sayesinde, sorumluluk, alışkanlık, üretkenlik kazanmış olacaklar,
 • Neyi, nasıl yapacaklarını düşünerek zihinsel gelişimlerini geliştirecekler.

eTwinning

2005 yılında başlayan eTwinning faaliyetlerine ülkemiz 2009 yılında dahil olmuş ve 2015 – 2016 Eğitim ve Öğretim yılında Asil Okulları olarak katıldığımız E Twinning faaliyetleri kapsamında öğretmenlerimiz çevrimiçi iletişim kurarak, bilgi ve deneyimlerini paylaştıkları, çevrimiçi ve yüz yüze eğitimlere katılabildikleri, tüm Avrupa’dan öğretmenler ve öğrenciler dahil edilerek, teknolojiyi etkin ve verimli biçimde kullandıkları, öğretim programlarına uyumlu projeler gerçekleştirebilecekleri bir toplulukta yer almaya başladılar.

eTwinning Programı çerçevesince Avrupa’da öğretmenlerin ve öğrencilerin yer aldığı, güvenli ve pedagojik bir web tabanlı sosyal paylaşım ağı oluşturulması hedeflenmiş olup bununla birlikte kültürlerarası öğrenmeyi sağlayacak, sürdürülebilir gelişme için eğitim ve Dünya konularının işlendiği projeler yer almaktadır.

Öğrencilerimizin İngilizce başta olmak üzere Avrupa dillerinde iletişim becerileri gelişir,
Bilişim teknolojileri kullanımları gelişerek artar,
Öğretmenler teknolojiyi, uyguladıkları müfredata entegre edebilir,
Ulusal ve uluslararası akran ve öğretmenlerle birlikte güvenli bir sosyal ağda paylaşım sağlayabilir,
Program dahilinde Avrupa’daki tüm öğretmen ve öğrencilerle deneyim ve bilgi paylaşımını sağlayabilir.

Avrupa’daki tüm öğretmenler için öğrencilerini de dâhil edebilecekleri, deneyim ve bilgi paylaşımına olanak sağlayan, birlikte projeler yapabilecekleri güvenli bir sosyal ağ oluşturmak, öğretmen ve öğrencilerin bilişim teknolojileri kullanımını geliştirerek, teknolojiyi uyguladıkları müfredata entegre etmelerini ve yenilikçi öğretim yöntem ve tekniklerini kullanmalarını teşvik etmek, öğretmen ve öğrencilerin İngilizce başta olmak üzerek Avrupa dillerinde iletişim becerilerini geliştirmek, Avrupa Komisyonu’nca finanse edilen Erasmus+ Faaliyeti kapsamında yapacakları projelerin doğru ve verimli ortaklar bulmalarını sağlamaktır.

Tema Vakfı

2005 yılında başlayan eTwinning faaliyetlerine ülkemiz 2009 yılında dahil olmuş ve 2015 – 2016 Eğitim ve Öğretim yılında Asil Okulları olarak katıldığımız E Twinning faaliyetleri kapsamında öğretmenlerimiz çevrimiçi iletişim kurarak, bilgi ve deneyimlerini paylaştıkları, çevrimiçi ve yüz yüze eğitimlere katılabildikleri, tüm Avrupa’dan öğretmenler ve öğrenciler dahil edilerek, teknolojiyi etkin ve verimli biçimde kullandıkları, öğretim programlarına uyumlu projeler gerçekleştirebilecekleri bir toplulukta yer almaya başladılar.

eTwinning Programı çerçevesince Avrupa’da öğretmenlerin ve öğrencilerin yer aldığı, güvenli ve pedagojik bir web tabanlı sosyal paylaşım ağı oluşturulması hedeflenmiş olup bununla birlikte kültürlerarası öğrenmeyi sağlayacak, sürdürülebilir gelişme için eğitim ve Dünya konularının işlendiği projeler yer almaktadır.

Ülkemizde doğal varlıkların ve çevre sağlığının korunması, erozyonla mücadele, toprak örtüsü ve toprağın korunması ve ağaçlandırmanın önemi hakkında bilinçlendirmek,
Öğrencilerimizde doğaya ve insan – doğa ilişkisine yönelik farkındalık oluşturmak,
Bilim temelli çalışan, topraktan gelen, barışa inanan, sosyal, ülkenin ve Dünya’nın geleceğinde söz sahibi olan, gönüllü bireyler yetiştirmek,
Çocuklarımızın uluslararası dil yeteneğini de geliştirebilmek adına bilinçli ve bilgilerini sürdürülebilir, yaşamda uygulayabilen, sorumluluk sahibi gönüllülük kavramını benimsemiş çocuklar yetiştirmek adına TEMA Gönüllüsüyüz!

Turçev

2005 yılında başlayan eTwinning faaliyetlerine ülkemiz 2009 yılında dahil olmuş ve 2015 – 2016 Eğitim ve Öğretim yılında Asil Okulları olarak katıldığımız E Twinning faaliyetleri kapsamında öğretmenlerimiz çevrimiçi iletişim kurarak, bilgi ve deneyimlerini paylaştıkları, çevrimiçi ve yüz yüze eğitimlere katılabildikleri, tüm Avrupa’dan öğretmenler ve öğrenciler dahil edilerek, teknolojiyi etkin ve verimli biçimde kullandıkları, öğretim programlarına uyumlu projeler gerçekleştirebilecekleri bir toplulukta yer almaya başladılar.

eTwinning Programı çerçevesince Avrupa’da öğretmenlerin ve öğrencilerin yer aldığı, güvenli ve pedagojik bir web tabanlı sosyal paylaşım ağı oluşturulması hedeflenmiş olup bununla birlikte kültürlerarası öğrenmeyi sağlayacak, sürdürülebilir gelişme için eğitim ve Dünya konularının işlendiği projeler yer almaktadır.

Asil öğrencilerinin, uluslararası boyutta katılım gösterdiği, çevre konularını ve sorunlarını araştırıp incelediği, bulgu ve çözüm önerilerini makale, fotoğraf veya video haberciliği yaparak yayınlamasını amaç edindiği bir programdır.

Okullarda Orman Programı’nın Ana Teması, orman ve içerisinde barındırdığı tüm yaşam alanı olmakla beraber, program aracılığıyla verilen çevre eğitiminin yeni bir insan modelini, ahlak anlayışını ve tüketim bilincini topluma kazandırmak, ihtiyacı kadar tüketen, gelecek nesillere karşı sorumluluk hisseden ve çevre sorunlara karşı duyarlı, bilinçli ve katılımcı bir insan modeli yetiştirmektir.

Asil Okulu öğrencilerinden 10 -15 kişilik bir tim oluşturduk ve orman ile ilgili aylık olarak belirlenen konular üzerinde bir yıl boyunca konunun işlenmesi üzerine çalıştık. Uyguladığımız bu program doğrultusunda öğrenci merkezli eğitim modelini uygulayabilme, çocuklarımızın psikomotor gelişim süreçleri ve bilişsel gelişim olguları göz önüne alarak ilerledi

Bu Bağlamda; Projemiz klasik eğitim metodlarından farklı olarak yukarıda belirtilen temellerin sağlanması esasına dayanmaktadır. Sürdürülebilir bir yaşam için eğitimin en temel araç olduğu inancıyla, işlenecek konuların sadece bir derste sınırlandırmayıp tüm eğitim sürecine yansıtıldığı, öğrencinin birebir içerisinde olacağı alternatif eğitim metotlarının uygulandığı ve bunun sonucunda da “değerler”in eğitildiği bir temele sahiptir.

Belçika
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Finlandiya
Endonezya
Güney Kıbrıs
Hollanda
İran
İrlanda
İsveç
Japonya
Letonya
Malta
Norveç
Romanya
Rusya
Slovenya
Türkiye
Trinadad
Tabago
Uganda
Yunanistan

Bir grup üyesidir ve yeni bir kimlik geliştirir,
Grup çalışmasına alışır katılımcı bir yapı oluşturur,
Sorunları tanıma, çözüm üretebilme ve tartışma becerisi geliştirir,
İnisiyatif kullanma ve karar verme yeteneği gelişir,
Plan yapma becerisi gelişir,
Tüketim alışkanlıkları değişir ve savurganlık önlenir,
Doğal kaynakları koruma bilinci gelişir,
Ormanların yalnızca ağaçlar topluluğu olmadığı, aynı zamanda içinde binlerce tür canlı ve cansız varlığı barındıran ekolojik bir sistem olduğu bilinci kazanır,
Ormanın çok amaçlı kullanım şeklini, yenilenebilir malzemelerden geri dönüşüm sağlayan sürdürülebilir bir toplumdaki önemini kavrar.

Bizimle iletişime geçin