Veli Bilgilendirme

Asil bir nesil için…

Değerli Velilerimiz;

Okulumuz hakkında ihtiyaç duyacağınız konu açıklamalarını bulabileceğiniz bir başvuru kaynağı olması amacıyla aşağıda yer alan bilgiler hazırlanmıştır.

Akademik yılın en verimli şekilde yaşanabilmesi için size sunduğumuz bilgiler, okul ile aile arasında ortak tutum ve işbirliğinin kurulmasını sağlamaktadır.

Çocuğumuzun uzun vadede, kişisel ve sosyal becerilerinin gelişmesi, hayattaki zorluklarla baş edebilmesi, “bağlı ama bağımlı olmayan,iradeli ve erdemli’’ kişilik yapısı geliştirebilmeleri ve böylelikle büyüdüklerinde hayatta uyumlu , sağlıklı iletişim ve ilişkiler kurabilen gençler olabilmeleri ve deneyim biriktirebilmeleri için, okul ve ailenin bütünlüğü, tutum birliği çok önemlidir.

Bu nedenle amaç birliğimiz çocuklarınızı gerçek yaşama hazırlamak olduğunu sıklıkla hatırlamalıyız.

 

Anaokulu ,İlkokul ve Ortaokul kademelerinde eğitim veren Asil Okulları; Merter de şehrin merkezinde toplu taşıma ve E5 e yakın yeşillikler içinde yer alan doğal ortamındadır.

Çocukların “Beceri temelli ve Proje bazlı “çalışmalarına yön vermek amacıyla kurulmuş olup , faaliyetlerine bu doğrultuda devam etmektedir.

Asil Okulları

Asil koleji olarak öncelikli ve en önemli ilkemiz ;

Erdemli ,iradeli , iyi insan olan Asil bir nesil yetiştirmektir. Öncelikli Hedefimiz ; Ahlaki değerleri benimsemiş, bilimsel düşünceye sahip ,mantık muhakeme analitik becerileri gelişmiş, merak edip öğrenen yaşayarak öğrenen , yaşadığı çevreye duyarlı ,evrensel değerlere sahip dünya insanı yetiştirmektir.

Okul içi günlük işleyiş düzeni

Eğitim saatleri 08.45 –16.05 saatleri arasındadır. Okulumuzda hergün “birlikte okuyalım öğrenelim” hareketiyle bireysel okuma zamanları bulunmaktadır.

Yemek Düzeni

1.ve 2. sınıflar; öğretmenleri ile yemekhaneye gelerek sınıflarına ayrılan masalarda servis yapılan yemeği yerler,

3.ve 4 sınıflar sıraya geçerek istedikleri yemekleri aldıktan sonra yine sınıf öğretmenleri eşliğinde kendi sınıflara ait masalarda yemeklerini yerler.

Yöneticilerden öğretmenlere tüm eğitimciler yemeklerini öğrencilerle birlikte yerler. Yemek düzeni ve yemek yeme alışkanlığı konularında gereken bilgilendirmeler öğretmenleri tarafından yapılır.

Okula Devam

Devamsızlık öğrenme sürecini olumsuz etkiler. Her sınıfta okula devam esastır. Veliler öğrencilerinin okula devamlılığını sağlamak ve kontrol etmekle yükümlüdür.

Okulumuzda ilk ders 08:45 de başlar. Her gün 09:00 a kadar toplu kitap okuma vaktidir. Bu saatten sonra gelen öğrenci ilgili müdür yardımcısından geç kağıdı alarak derse girer.

Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve durumları velilerine bilgilendirilir.

Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü,toplamda 30 günü aşan öğrenciler,ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve durumları velilerine bilgilendirilir.

Öğrencinin devamsızlığı ile ilgili bilgi, öğrenci velisi tarafından saat 10.00’a kadar öğrenci işleri aranarak bildirilir
İlk ders saati dışındaki geç gelmeler ise yarım gün devamsızlıktan sayılır.

Derse geç kalmayı alışkanlık haline getiren öğrenciler için velileri ile iş birliğine gidilerek okul yönetiminin takip süreci başlar.

Okuldan erken ayrılma ve izinli çıkışlar

Öğretmen öğrencinin gün içinde sağlık nedenlerinden dolayı derslere giremeyecek durumda olduğuna karar verirse,veliye haber verilir ve öğrencinin okuldan alınması istenir.


Ders saatleri içerisinde sağlık veya acil durum nedeniyle okuldan çıkış yapması gereken öğrenci için okul idaresine bilgi verilip izin kağıdı alınması gerekir. İzin kağıdı çıkışta güvenlik görevlisine teslim edilir. İzin kağıdı olmayan öğrencilerin okul dışına çıkışına izin verilmez.

Okul çıkış saatimiz 16:05 tir.Öğrencilerini kendisi alan velilerimizin öğrencilerini en geç 16:30 da almış olmaları gerekir.
Öğrencinin okuldan alınması veli ya da velinin yazılı olarak onayladığı kişilerce gerçekleştirilir.


Öğrencisini o gün başka biri alacak ise velimizin bu bilgiyi güvenlik görevlisine ve öğretmenine mutlaka bildirmesi gerekir.
Bildirim yapılmadığı taktirde öğrenci okuldan dışarıya çıkartılmaz.


Okul çıkışlarında servis ile gidecek öğrenciler alt çıkış kapısından çıkarak bahçedeki ilgili servisine biner. Servis harici velisi tarafından alınacak öğrenciler lobi alanında (hava güzelse ön bahçe çıkış alanında) velisini bekler ,Güvenlik tarafından adı anons edilen öğrenciyi velisi alabilir.

Öğrenci okula her gün okul forması ile gelir .Okul logulu tişörtlü ,okul formasının pantolonu veya eşofmanı (Siyah veya Lacivert ) giyilir. (Tayt ,streç pantolon,şort ve farklı diğer renkler olmaması gerekir) Okul içi ve dışı temsil,tören ve tüm aktivitelerde okul pantalonu ve mevsime göre kısa/uzun kol tshirt giyilir.
Öğrencilerin herhangi bir spor takımına ait forma ve terlikle okula gelmeleri uygun değildir.

Erkek öğrencilerimizin saçlarının kısa, kız öğrencilerimizin ise uzun saçlarını toplayarak okula gelmeleri hijyen açısından önemlidir.


Okul kıyafetleri ortak olduğu için içlerine ad ve soyadı işlenmelidir. Bu şekilde, işlenmemiş giysilerin kaybolma sorumluluğu öğrenciye ve ailesine aittir.


Giyim düzenine uymayan öğrencilerin velisine kıyafet prosedürü hatırlatılır. Öğrenci sözlü ve yazılı uyarılır.

ÖDEVLER

Ödevler ,öğretmene çocuğun neyi nasıl öğrendiği hakkında bilgi verir. Bu nedenle ödevler mutlaka kontrol edilir.
Derste kazanılan bilginin öğrenme sürecinin devam etmesine yardımcı olan temel basamaklardan biri ödev uygulamasıdır. Ödev uygulaması ,öğrencilerin öğrenme sürecine katkısının yanı sıra, bağımsız hareket edebilme, sorumluluk alma ve aldıkları sorumlulukları yerine getirme becerilerinin gelişmesine katkı sağlar.
Okulumuzda yaş ve sınıf seviyesi ve öğrenme durumuna göre uygun ödevlerin veriliş amacı, şekli ve değerlendirmesi ile ilgili ortak bir anlayış oluşturulmuştur.

Asil İlkokulu’nda; Ödevler, merak duygusunu destekleyen, beceri geliştiren, araştırma ve sorgulamaya yönlendiren, üretken ,analiz yapmayı hedefleyen geliştirici içerikte verilmektedir.
Ödevlerin türleri , verilme zamanları ve süreleri her sınıf seviyesi ve öğrenme durumu için farklıdır.
• Araştırma ödevleri öncesi ; ödevi veren öğretmen öğrencilerin seviyelerine göre araştırma teknikleri bilgisi verir.
• Öğretmen araştırma ödevi ile birlikte öğrencilerin kullanabilecekleri kaynakları belirtirken mutlaka kitap kaynağı belirtir. (Öğrencinin araştırdığı bilginin kaynağını belirtme alışkanlığı öğretilir ki emeğe saygı erdemini kazansınlar.)
• Yaş ve sınıf seviye büyüdükçe kitaptan ve arama motorlarından nasıl araştırma yapacakları öğretmenleri tarafından bilgilendirilir ve öğretilir.
• Akademik Dürüstlük kuralları hakkında sohbet edilir ve akademik dürüstlük kurallarına uymaları sağlanır.
• Deney, model/maket yapımı vb. gerektiren ödevler öncesinde, benzer aktivitelerin okulda yapılmış olup öğrencinin deneyiminin olması gerekir.

Etkinlikler belirlenen kurallar çerçevesinde sorumlu öğretmenlerin gözetiminde gerçekleşir.

Öğrenciler sosyal etkinlik için gerekli olan velinin doldurduğu imzalı izin formu ile katılır .Velinin katılımını onaylamadığı öğrenci etkinliğe katılamaz .

Tüm etkinlik ,tören vb aktiviteler sonucunda oluşan resim ,video gibi okul paylaşımlarını sosyal medyaya aktarabilmek için okul idaresi tarafından sene başına gönderilen sosyal medya onay formunda verilen izinler doğrultusunda hareket edilmektedir.

Etkinliğe gitmek için belirlenen süre içerisinde hazır olunmalıdır.

Öğrenci dolaplarının kullanımı ve düzeni, öğrencinin bireysel sorumluluğundadır.

Öğrenciler dolaplarının iç kapaklarına ders programlarını yapıştırırlar.

Günlük ders programına göre ders kitap ve defterlerini sıralarının altına yerleştirirler.

Sınıf öğretmenleri de bu düzenin sağlanması için öğrencilerine rehberlik yapar.

(Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi ve Spor, Bilişim-Kodlama, Akıl Oyunları….) Branş öğretmenleri sınıflarda dersleri ile ilgili hazırlıkları kontrol edip yoklamayı aldıktan sonra, öğrencilerine derslerin yapıldığı atölyelere gidiş ve dönüşünde rehberlik eder.

Tüm öğrenciler ;

Okul çevre temizliğine dikkat eder ,
Çevresine karşı duyarlı davranır, atıkları belirli alanlardaki uygun çöp kutularına atarlar,

“Her birey yaşadığı alandan da sorumludur “ilkesiyle son teneffüste nöbetçi olan öğrenciler öğretmenleri eşliğinde sınıf bahçe temizliği yapar.

Her öğrencinin ilgili dersin sonunda sınıfını temiz ve düzenli bırakabilmesi için sınıftaki öğretmeni rehberlik eder.

Problemli Davranışta Uygulama Yöntemleri

Asil Okullarında öğrenim gören her öğrenciye bireysel, toplumsal ve evrensel erdemli iyi insan olma bilinci, görev ve sorumluluğu kazandırarak çevre ve diğer insansal problemlere duyarlı bireyler yetiştirmek amacıyla davranış düzenleme politikası oluşturulmuştur. Buna göre okulumuzda aşağıdaki prosedürler uygulanmaktadır.
 • Öğretmenin sorun yaşanan durum hakkında ilgili öğrenci ile görüşür, okul idaresi ve rehberlik birimine bilgi verir
 • Öğretmen veliye konuyla ilgili bilgi verir
 • Rehberlik bölümü ve /veya ilgili öğretmenlerin gerekli gördüğü durumlarda öğrenciyle ilgili gözlem ve takip istenir.
 • Öğrenciyi takip eden öğretmenler ve/veya rehberlik bölümü veliyi görüşmeye davet eder ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verir.
 • Tekrarlayan olumsuz davranışlarda öğrenci okul idaresi ile görüşür ve öğrenci ile sözleşme imzalanır.
 • Veli okul idaresi tarafından toplantıya davet edilir, öğrencinin davranış gelişimi için veliden gerekli işbirliği talep edilir.
 • Öğrenci ve veli ile yapılan toplantılar sonunda verilen kararlara uyulmadığında tekrarlayan olası sorun davranışlarının devamı acil ciddi sorun davranış olarak da değerlendirilir. Öğrencilerin herhangi bir spor takımına ait forma ve terlikle okula gelmeleri uygun değildir.
 • Erkek öğrencilerimizin saçlarının kısa, kız öğrencilerimizin ise uzun saçlarını toplayarak okula gelmeleri hijyen açısından önemlidir.
 • Okul kıyafetleri ortak olduğu için içlerine ad ve soyadı işlenmelidir. Bu şekilde, işlenmemiş giysilerin kaybolma sorumluluğu öğrenciye ve ailesine aittir.
 • Giyim düzenine uymayan öğrencilerin velisine kıyafet prosedürü hatırlatılır. Öğrenci sözlü ve yazılı uyarılır.
 • Olayı yaşayan/tanık olan öğretmen, öğrenci ve yaşanan olay hakkında okul idaresine sözlü ve yazılı bilgi verir.
 • Okul idaresi öğrenci,öğrenciler ve ilgili öğretmen ile görüşerek durum hakkında detaylı bilgi alır, öğrenci sınıfa yollanmayarak okul idaresinde tutulur.
 • Okul idaresi tarafından veli telefonla aranır ve okula çağrılır. Öğrenci okul saati bitmeden velisi ile birlikte eve gönderilir. Öğrenci velisi tarafından alınana kadar idari alanda bekler.
 • Okul idaresi öğrencinin tüm öğretmenlerine bilgi verir. Okul idaresi liderliği ile öğrencinin tüm öğretmenleri bir araya gelerek hareket planı oluşturur, uygular ve takibini sağlar.
 • Veli, okul idaresi tarafından en kısa zamanda konuyu detaylı görüşmek üzere toplantıya davet edilir. İzlenecek süreç hakkında veli bilgilendirilir.
 • Öğrenci davranışının değerlendirilmesine yönelik öğretmenlerden oluşan bir kurul (müdür yardımcısı ve üç öğretmen) öğrenci ile toplantı yapar.( Öğrenciye hatasını telafi etmesine yönelik sosyal sorumluluk görevi verilir.)
 • Öğrenci ile ilgili yaşanan ciddi olumsuzlukların devamında, öğrencinin ailesi, ile görüşülüp bir karar alınır.

HEDİYELER

Okul politikası gereği maddi değeri yüksek hediyelerin öğretmen ve yöneticilere alınmaması önemle rica olur.

Veli Görüşmeleri Hakkında

Okul ve velilerin ortak hedefi öğrenciyi erdemli iyi insan olarak yetiştirmektir.
Eğitim ve öğretim anlayışı ve düzene uyumda birliktelik sağlamak amacıyla velilerimizden dikkat edilmesi beklenen davranışlar ;

01

Okulun düzenlediği toplantı, veli görüşmeleri eğitim ve seminerlere katılmak.

02

Öğrencilerin vaktinde okulda bırakılması ve alınması noktasında hassasiyet göstermek.

03

Okulun öğrenciyle ilgili kararlarının uygulanmasında iş birliği yaparak ortak davranış sergilemek.

04

Öğrencinin okuldaki eğitimine katkıda bulunmak için ,arkadaş ,okul ve öğretmenlerle ilgili eleştirileri ,öğrencinin yanında yapmamaya özen göstermek.

05

Öğrencinin yaşamındaki olağan dışı durumları, sağlık sorunları vb. konular için ilgili Müdür Yardımcısı ile bilgi paylaşımı yapmak .

06

Öğretim saatlerinde sınıf ve eğitim katlarına,bahçeye çıkmayıp danışmada veya veli görüşme odasında ilgili kişiyi beklemek.

07

Öğrenci ile ilgili bilgilerde yapılacak güncellemeleri ( adres –iletişim bilgi değişikliği,ulaşım ve okuldan almayla ilgili değişiklik talep vb…) zamanında ve eksiksiz yapmak .

08

Okul idaresi tarafından gönderilen form ve belgeleri zamanında geri iade etmek.

09

Öğrencilerimizin sene başında belirlenen Asil Okulları kıyafet anlayışına uygun kıyafetler ile okula gelmesi yönünde destekleyici tutum sergilemek.

İletişime Geçin

Tüm merak ettikleriniz için iletişime geçebilirsiniz.