Ders Kazanımları

Asil bir nesil için…

İlkokul Ders Kazanımları

Asil İlkokulu olarak öğrencilerimizi sadece akademik olarak yetiştirmiyor, hayatta başarılı olmaları için duyularına hitap eden derslerle öğrencilerimizi destekliyor, hayatta başarılı olmaları için tüm gayretimizle çalışıyoruz.

Aşağıdaki başlıkları inceleyerek her bir dersimiz hakkında kazanımların detaylarına ulaşabilirsiniz.

Hayata Hazırlayan Dersler

Spor yapmanın çocuklara olan faydası tartışılamayacak kadar önemlidir.  

Jimnastik hem erkek çocuk hem de kız çocuklarına hitap eden ruhsal ve fiziki gelişimlerini sağlayan önemli bir spor dalıdır. Jimnastik tüm spor branşlarının önünde yer almaktadır. Jimnastiğin tanımını yaparken; kişinin kuvveti, koordinasyonu, hızı, dayanıklılığı, esnekliği ve bu unsurların birbiriyle bağlantısını artırarak yapılan çalışmalar diyebiliriz.

Jimnastiğin Çocuklara Fiziksel ve Sportif Açıdan Faydaları Nedir?

Çocuklara jimnastik yaptırmanın amacı ; sinir- kas koordinasyonunu güçlendirmeye yardımcı olmak, kardiyovasküler dayanıklıklarını artırmaya destek olmak, esnekliğini ve kuvvetini geliştirmektir. Jimnastik yapan çocuklar kısa sürede; çabukluk, denge, sinir kas koordinasyonu, kuvvet, kontrol ve vücudunu bilinçli bir şekilde kullanmaya başlar

Çocukların motor becerilerinin (çeviklik, esneklik, dayanıklılık, kuvvet vs.)  geliştirilmesinde en önemli spor Jimnastiktir

Jimnastiğin Çocuklara Sosyal ve Zihinsel Açıdan Faydaları Nelerdir?

Jimnastiğe başlayan çocuklarda bir süre sonra ilk geldiği zamanlardaki dikkat ve algı durumunun değiştiği gözlemlenmiştir.

Zamanla çocukların dikkat ve algı seviyeleri maksimum seviyeye çıkarak konsatrasyon süreleri uzuyor. Çocukların jimnastik yaparken her şeyi deneyerek yapmaları özgüveninin gelişmesine büyük oranda katkıda bulunuyor.

Estetik bir vücut görünümü kazandıran jimnastik kasların dengeli bir şekilde dağılımını sağlar, sağlıklı bedensel gelişim yaşanmasını mümkün hale getirir ve boy-kilo dengesi kazandırır.

Esneklik, sürat, patlayıcı kuvvet, dayanıklılık ve koordinasyon yeteneklerini geliştirir. 

Diğer spor branşlarının alt yapısının oluşmasını sağlar.

Jimnastik yapmak yalnızca fiziksel kazanımlar sağlamaz; Konsantrasyonun ve zihinsel odağın iyileştirilmesi için faydalıdır. Jimnastik, çocuklara fiziksel esneklik kazandırırken aynı zamanda bu esneklik bilişsel düzeyde de gelişerek ,kendileri için düşünme, hayal güçlerini harekete geçirme ve sorunları güvenle çözme şansı vererek esnek düşüne bilme kabiliyeti sağlar.

Sayılar, anlamlar ve yabancı kelimeler arasında gidip gelen bir eğitimin içerisinde öğrencileri rahatlatmak adına onlara sunulan yollardan biride Müzik dersidir. Çünkü müzik dersi, özellikle ilgisi olan ve çalgı çalmayı isteyen öğrenciler için bir rahatlama ve kendini beslediği bir alandır.

Müzik dersi önemsiz bir ders gibi görünüyor algısı olsa da aslında oldukça önemli bir derstir. Müzik dersi alan bireyler üzerinde yapılan araştırmalarda beyni geliştirdiği gözlemlenmiştir. Bu noktada önemi anlaşılan müzik dersi, çocuklar üzerinde akademik, sosyal ve fiziksel başarıları geliştirmekte yararlı olmaktadır. 

Müzik Eğitiminin Faydaları

İşitsel beceri ve işitsel dikkatlerini geliştirir.

Müzik; beynin birden fazla alanını aktif olarak çalıştırdığı için dikkat becerilerinin pekişmesine ve gelişmesine yardımcı olur.

 Matematiksel becerilerini destekler

Müzik eğitimi alan kişilerin sol beyin fonksiyonlarının geliştiği gözlemlenmiştir. Bilindiği üzere sol beyin matematiksel ve mantıksal düşünme ile ilgilidir.

Küçük yaşta bir çalışma disiplini, kişinin özgüvenini, liderlik özelliğini, sorumluluk bilincini ve diğer olumlu davranışları pekiştirir.

Enstrüman çalmayı öğrenmek başlangıcından itibaren emek gösterilmesi gereken bir süreçtir. Düzenli çalışma, günlük tekrar ve kendi içinde ciddi bir disipline sahiptir. Müzik, bu süreçte kişilere disiplin ve sorumluluk bilinci anlamında katkı sağlamaktadır.

Soyut düşünme yeteneği

Müzik, duyguları ifade aracıdır. İstendiği takdirde müzikle bir rengi, bir duyguyu veya bir doğa olayını anlatabiliriz. Bu bağlamda müzik soyut düşünme yeteneğini geliştirir. Örneğin; Beethoven’ın bestelediği “Moonlight Sonata” görme engelli bir kız çocuğuna ay ışığını betimlemek için yazılmıştır. Dikkatle dinlendiğinde motiflerinde ay ışığı hissedilebilir.

 Stres düzeyini düşürür.

Müzik akıl, vücut ve ruh arasında bir denge oluşturmaktadır. Müzik yaparken kişi bütün konsantrasyonunu enstrümanına verdiği için günlük hayatın stresinden uzaklaşır. Ayrıca müziğin fiziksel ve mental olarak iyileştirici yönü günümüz bilim insanları tarafından da kanıtlanmıştır.

 Sosyal çevre ve iletişim Müzik, kişinin sosyal beceri gelişimini son derece olumlu yönde etkilemektedir. Kişi, müziğe başladığı günden itibaren sosyalliğe itilmektedir. Gerek kurs içerisinde kurduğu arkadaşlıklar, eğitmeniyle kurduğu iletişim; gerekse profesyonel bağlamda diğer müzik insanlarıyla etkili iletişim kurma, bilgi paylaşımı zorundalığı kişinin pozitif yönde sosyal bir çevre edinmesini sağlamakta ve iletişim becerilerini olumlu yönde etkilemektedir. Böylece müzik; öğrencilerin zekalarını geliştirir ve akademik başarılarını olumlu yönde etkiler.

Her insan yaratıcıdır ve yaratıcılık geliştirilebilen bir özelliktir.

Resim yapmak çocuklar için nedir?

Çocuklar için algı, beceri ve yaratıcı gücünü ortaya çıkaran aynı zamanda da duygusal ve sosyal eğitimin belirleyici unsurlarından biridir. Görsel Sanatlar  dersinin hedefleri Öğrencinin yeteneklerini fark etmesini, kendine güven duygusu kazanmasını ve geliştirmesini sağlamak, Öğrencinin görsel biçimlendirme yolları ile kendini ifade etmesine yardımcı olmak, Öğrencinin ilgisini, bu alandaki çeşitli kaynaklarla besleyebilmesi Öğrencinin ulusal ve evrensel sanat eserlerini ve sanatçıları tanıyarak empati kurmasına olanak tanımak, İşbirliği yapma, paylaşma, sorumluluk alma, kendi işine saygı duyduğu kadar başkalarının işine de saygı duyma bilinci ve duyarlılığı kazandırmak, Öğrencinin hayal gücünü ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmek, Öğrencilere; farklı tekniklerin getireceği anlatım zenginliğini fark ederken yeni teknikler ve farklı çözümler arama isteği kazandırmak,

Beden eğitimi, eğitimin, insanın beden sağlığını ve becerilerini geliştirmeye yönelik dalına denir. Beden eğitimi, insanın zihinsel eğitim kadar bedensel eğitime gereksinmesi olduğu düşüncesine dayanır.

Beden eğitimi dersleri yaş gruplarına göre uygulanır. Çok küçük çocukların beden eğitiminde öncelikle koşmak, tırmanmak, zıplamak ve oynamak gibi doğal hareketlerini geliştirmesi amaçlanır.

Beden eğitimi derslerinde öğrencilere bedenlerini geliştirme ve formda tutmanın yanı sıra, başkalarıyla işbirliği yapma, kendi güçlü ve zayıf yönlerini tanıma da öğretilir.

BEDEN EĞİTİMİ AMACI

BİLİŞSEL AMAÇ;

 Bilgi ve Anlama Oyun kuralları, beceri, strateji, koruma Sosyal ve Duygusal Kendine güvenme, değer yargıları, kişilik gelişimi, iletişim becerisi, nezaket

DUYUŞSAL AMAÇ;

 Kendine kontrol etme, kendine disipline etme, eğlence, gevşeme, kendine ifade etme, nasıl kazanacağını ve nasıl kaybedeceğini öğrenme Temel hareket becerileri Ve Fiziksel Fitness Temel hareket modelleri, motorik beceriler, temel oyun becerileri, senzori-motorik beceriler.

PSİKOMOTOR AMAÇ;

 

Kardiovasküler dayanıklık, kas kuvveti ve dayanıklılığı, esneklik

Yaratıcı Drama Nedir?

Yaratıcı drama; bir grubu oluşturan üyelerin yaşama deneyimlerinden yola çıkarak, bir amacın, düşüncenin, doğaçlama, rol oynama (rol alma) gibi teknik-lerden yararlanarak, canlandırılmasıdır.

Bu canlandırma süreçleri deneyimli bir lider/ eğitmen eşliğinde yürütülürken kendiliğindenliğe (spontaniteye), şimdi ve burada ilkesine, -mış gibi yapmaya dayakn ve yaratıcı drama, oyunun genel özelliklerinden doğrudan yaradanı,

Yaratıcı Dramanın Genel Amaçları 

Yaparak ve yaşayarak öğrenme olarak da tanımlanan yaratıcı dramanın genel amaçları:

 • Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlama
 • Eleştirel düşünme yeteneği geliştirme
 • Sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisi geliştirme
 • Iletişim becerileri geliştirme
 • Etik değerleri geliştirme
 • Kendini tanıma
 • Problem çözme becerilerini geliştirme
 • Dil becerilerini geliştirme
 • Sanat anlayışı ve ruhunu kazandırmak
 • Hayal gücünü geliştirme
 • Dinleme becerilerini geliştirme
 • Olayları değerlendirme yeteneği kazandırma
 • İnsanların diğer insanlar, durumlar ve doğal olaylar hakkındaki gözlemlerini geliştirmek
 • Bireylerde, grup planlaması, grupla karar verme, yeni çözümler üretme yeteneği geliştirme
 • Empati becerisi geliştirme olarak özetlenebilir.
 • Beden eğitimi dersleri yaş gruplarına göre uygulanır. Çok küçük çocukların beden eğitiminde öncelikle koşmak, tırmanmak, zıplamak ve oynamak gibi doğal hareketlerini geliştirmesi amaçlanır.
 • Beden eğitimi derslerinde öğrencilere bedenlerini geliştirme ve formda tutmanın yanı sıra, başkalarıyla işbirliği yapma, kendi güçlü ve zayıf yönlerini tanıma da öğretilir.

Satrancın akademik performans ile doğrudan ilişkili olduğunun ortaya çıkması, eğitim sisteminde önemli bir yer almasını sağlamıştır. Satranç çocukların yeteneklerini farkına varmalarına, geliştirmelerine ve zekalarını daha etkili bir şekilde kullanmalarına da katkıda bulunmaktadır. Bunların yanı sıra satranç çocukların ,

Planlama

Çocuklar satranç ile uzun vadeli hedeflere odaklanmayı ve hedeflerine ulaşmak için adım adım ilerlemeyi öğrenirler. Aynı zamanda farklı gelişmeler karşısında planlarını tekrar gözden geçirerek gerekli değişiklikleri yapmayı öğrenirler.

 

Seçenekleri Değerlendirme

Satranç ile çocuklar gördükleri ilk seçeneği tercih etmek yerine; alternatifleri düşünmeyi ve farklı durumlar için her bir alternatifin avantaj ve dezavantajlarını değerlendirmeyi öğrenirler.

 

 İmgeleme (Gözünde Canlandırma)

Çocuklar, bir seri olay olmadan önce olayları ve durumları gözlerinde canlandırmayı öğrenirler. İmgeleme yeteneğini geliştirmek, taşlara dokunmadan önce bir hamleyle başlayıp daha sonra birkaç hamleyi zihinlerinde canlandırmaları çok sayıda pratik ile sağlanır.

Odaklanma (Dikkat Toplama)

Satranç, dikkatle gözlemlemeyi ve konsantre olmayı öğretir.

 

Analiz

Satranç çocuklara, tek tek ya da ardışık birçok olayı değerlendirmeyi öğretir. Olacaklar bana yardım mı eder yoksa zarar mı verir, sorusunun cevabını mantıklı olarak düşünerek bulmaya yardımcı olur. Ani tepkiler vermek yerine, durum ve olayları analiz ederek bir davranışta bulunmayı destekler.

 İleriyi Düşünme (Görme)

Çocuklar, satranç ile bir hareketi yapmadan önce düşünmeyi öğrenirler. Çocuk yaptığı her hamlenin ardından gelecek tepkiyi ve bu tepkiye ne cevap vereceğini düşünmeye başlar. Satranç, zaman içinde sabırlı ve düşünceli olmayı öğretir.

 Bütüncül Düşünme

Satranç, çocuklara, periyodik olarak detayları bırakarak büyük resmi görmeyi öğretir. Aynı zamanda model oluşturmaya ve bu modeli farklı ama ilişkili durumlarda kullanmaya yardımcı olur.

Tüm bunların yanı sıra çocukların birçok düşünceye eşzamanlı olarak ulaşmasına yardımcı olur. Herhangi bir durumda birden fazla seçeneği aynı anda değerlendirmeyi öğrenirler. Kritik durumlarda iyi düşünme, daha iyi problem çözme, bağımsız ve doğru karar verme yeteneği kazanır ve geliştirirler.

Yapılan araştırmalar, satranç ile ilgilenen çocukların kritik ve yaratıcı düşünme yeteneklerinin yüksek olduğunu, matematik ve okuma derslerinde başarılı olduğunu göstermiştir.

Satrancın en büyük avantajı çocukların zekalarını ve becerilerini geliştirirken keyifli vakit geçirmelerini de sağlamasıdır.

Robotik birçok mühendislik dalının kapsandığı (çok disiplinli) bir bilim dalıdır ve ilgi alanı robotların tasarlanması, üretilmesi ve kullanılmasıdır.

Kodlama programatik bir yazma sürecidir. Bu süreçte işlemler belirli bir düzen içinde gerçekleşir

Çocuklara yaşayarak öğrenme anlayışı içinde verilmeye çalışılan robotik kodlama eğitimleri ile çocuklar doğalarında var olan merak ve öğrenme arzusunu bilim, teknoloji, mühendislik,sanat ve matematik bilimlerinin birlikteliği (STEAM) içinde ger(STEAM) içinde gerçekleştirme gücü elde ediyor.

Çocuklar yapılan her robot modelinde algoritmik(sıralı) düşünmeyi öğrenirken aynı zamanda çevresindeki ,doğadaki canlı-cansız varlıkları tanımakta kendi bakış açısını ve değer sistemini de inşa etmektedir. Bu yönüyle robotik kodlama eğitimleri bilişsel gelişim yanında çocukların ahlaki ve sosyal gelişimlerini de desteklemektedir.

Erken yaşta kodlama ve robotiği öğrenmek çocuğun fen ve matematik alanlarındaki derslerde daha başarılı olmasını sağlar.

Çocuklar için robotik kodlama eğitiminin faydaları genel olarak şöyledir:

 • Olay ve durumlar arasında neden-sonuç ilişkisi kurabilme
 • Analitik düşünebilme (problemi alt başlıklara ayırarak asıl sorunu tespit edebilme)
 • Makinelerin çalışma mantığını kavrayabilme
 • Problem çözme yeteneği
 • Farklı bakış açısı geliştirerek çok yönlü düşünebilme
 • Ortak çalışma ve işbirliği becerileri geliştirme
 • Odaklanma ve dikkat geliştirme
 • Yönergeleri anlayarak doğru şekilde uygulayabilme becerisi
 • El-göz koordinasyonunu güçlendirme
 • Farklı gruplarla iletişim kurarak kendi güçlü ve zayıf yönlerini keşfetme
 • Robotik kodlama eğitimlerinin en önemli faydası ezberci eğitime karşı bilgileri kullanarak öğrenme becerisi kazandırmasıdır. Bilgileriyle yeni şeyler ortaya çıkarabilen çocuklar aslında toplumsal kalkınma için çok önemli şu adımın atılmasını sağlamış olur: Daha az tüketip daha çok üretmek.

Öğrencilerin okuduğunu ve dinlediğini anlama becerileri öğrenmelerine yön veren temel beceriler arasında yer almakta olup olayları durumları yeni ve farklı bakış açılarıyla değerlendirerek farklı gözle bakıp yorumlayabilmeleri farklı düşünce sistemleri geliştirmeleri için bilişsel becerileri temel alarak farklı düşünme yetilerine katkıda bulunmak için ders programına konulmuş bir derstir. Her dönem 2 test yapılır öğrenciye gelişim düzeyini görebilmek adına.

Beceri temelli ve yaşayarak öğrenme modeli ile deneyimleyen keşfeden bireyler,bu gününü ve yarınını geçmişin aydınlık ve sağlam kökleri ile inşa ettiği inancından yola çıkarak öğrencilerimizi hayata hazırlıyoruz.

Nezaket ve görgü becerileri dersi öğrencinin bireysel ,ahlaki, kurumsal ve toplumsal değerleri hayatın akışı içerisinde davranışa dönüştürmesini hedefleyen bir derstir.

 • Zekayı aktif tutarak öğrenmeyi kolaylaştırır.
 • Planlı hareket etme becerisi kazandırır.
 • Öngörüyü güçlendirir.
 • Yeni yetenekler edinmeyi sağlar.
 • Konsantrasyonu yükseltir.
 • Çözüm üretme ve çok yönlü düşünme yeteneğini geliştirir.
 • Yeteneklerin sınırını tanımayı sağlar.
 • Kuralları anlamayı ve öğrenmeyi sağlar.
 • Sistemli düşünme alışkanlığını kazandırır.

Eğlenerek öğrenmeyi sağlayan zeka oyunları çocukların zihinlerini açan ve yeni şeyler öğrenmelerini sağlayan oyunlardır.   Karakter gelişimine de olumlu katıkları olan bu oyunlar, çocukların bilgi ve becerisini arttıran çocukların kendine olan güveni artmakta, kendi sınırlarını tanıması sağlamaktadır.

 • Zekayı aktif tutarak öğrenmeyi kolaylaştırır.
 • Planlı hareket etme becerisi kazandırır.
 • Öngörüyü güçlendirir.
 • Yeni yetenekler edinmeyi sağlar.
 • Konsantrasyonu yükseltir.
 • Çözüm üretme ve çok yönlü düşünme yeteneğini geliştirir.
 • Yeteneklerin sınırını tanımayı sağlar.
 • Kuralları anlamayı ve öğrenmeyi sağlar.
 • Sistemli düşünme alışkanlığını kazandırır.

İletişim bilgilerimize ulaşmak için butonu tıklayınız.

Ortaokul Programımıza Göz Atın

Daha fazla bilgi almak için lütfen butona tıklayınız.