Atölyeler

Asil bir nesil için…

Ahşap Atölyesi

Ahşap, çocuklarımız için heyecan verici bir materyaldir. Ahşap atölyelerimizde öğrencilerimiz, özel tasarlanmış ve yarı yapılandırılmış malzeme ile güvenli marangozluk tekniklerini kullanarak çalışma yaparlar. Öğrencilerimiz, ahşap atölyelerimizde keyifli zaman geçirmenin yanı sıra kendi ürettikleri materyallerin (oyuncak, süs eşyası vs.) gururunu yaşarlar. Çocuklarımızın zekâ ve yaratıcılık becerilerini geliştiren ahşap atölyelerimizde öğrencilerimizin, el becerileri gelişirken eğlenecekleri, üreterek sosyalleşecekleri, kalıcı ve sağlıklı ürünler geliştirecekleri çalışmalarda bulunmalarına fırsat verilir. Çocuklarımızın bu çalışmalarla sanatsal yetenekleri keşfedilir, desteklenir ve ilgi alanlarının çeşitlenmesine imkân verilir.

Çocuklarımıza yönelik yaptığımız Ahşap Atölyesi çalışmalarında, tüm uygulamalar duyulara hitap etmektedir. Genel olarak ahşap atölyeleri, uygulamalı eğitimin en güzel örneklerindendir. Öğrencilerimizin bu çalışmalarda elde ettiği kazanımlar;

 • El becerileri artırma ve geliştirme,
 • El-göz koordinasyonu geliştirme,
 • Kurgulama becerisini geliştirme,
 • Zamanı etkili kullanma becerisini kazandırma,
 • Deneyip-bulma becerisini geliştirme,
 • Soyut düşünceden somuta varabilme,
 • Verilen bilgiyi kullanma becerisini geliştirme,
 • Tamamlama becerisi kazandırma,
 • İkili çalışma/yardımlaşma becerisi kazandırma,
 • Takım çalışmasına adapte olabilme,
 • Alet kullanım becerilerini geliştirme,
 • Kendi ahşap materyalini yapma sonucunda özgüveni geliştirebilme,
 • Zımparalama, yapıştırma, delme, montaj vb. işlemleri öğrenme,
 • Pozitif üretkenlik kazandırma,
 • Eğlenerek öğrenme,
 • Basit düzeyde matematik, geometri, fizik gibi derslerin kurallarını uygulamalı olarak kavrama konularında kabiliyetlerini geliştirerek, bireyin sosyal hayatta uyumlu ve başarılı olmasını sağlar.

Robotik Atölyesi

Robotik çalışmaları ile öğrencilerimizin teknoloji kullanımı, tasarım, fen bilgisi ve matematiksel işlem konularında beceri kazanmalarını amaçlıyoruz. Robotik çalışmaları yaparken öğrencilerimiz kendilerini bir bilim insanı, bir mühendis ya da bir tasarımcı gibi hissederler ve zamanla günlük yaşamdaki sorunları incelemek, bu sorunlara çözüm bulmak konusunda kendilerine daha fazla güven duymaya başlarlar.

Robotik etkinliklerinin hedefi öğrencilerimize aşağıdaki becerileri kazandırmaktır:

 • Özgün, yaratıcı düşünebilme,
 • Problem çözme becerilerini geliştirme,
 • Belirli hedefleri gerçekleştirebilen robotlar üretebilme
 • Ekip çalışması ve liderlik becerileri kazanma,
 • İletişim becerilerini geliştirme,
 • Proje tamamlama ve sonuç alma,
 • Yenilikçilik anlayışı kazanma,
 • İnce kas becerilerini geliştirme,
 • Görevleri tamamlamak için analitik düşünme becerilerini kullanma,
 • Teknik Tasarım yapmaya “istekli olma”,
 • Teknoloji üretimi alanında özgüven kazanma,
 • Mühendislik tasarım adımlarını öğrenme ve uygulama,
 • Matematiksel bilgilerini kullanarak uygulama yapma.

Akıl Oyunları

Oyun çocuğun günlük yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu gerçekten hareketle programda her türlü amaç ve kazanımlar düşünülerek seçilmiş oyunlarla öğrencilerimiz problem çözme, şekil-zemin ilişkisi, soyut düşünme, grup etkinlikleri gibi birçok kazanım elde etmektedir.

 • Akıl yürütme becerisinin gelişmesi,
 • Konsantrasyon süresinin ve derinliğinin artması,
 • Okuduğunu anlama, anladığını uygulama becerisi ve hızının artması,
 • İlk defa karşılaşılan koşullara adaptasyonun kolaylaşması,
 • Sorunlarla başa çıkma, yenilgi karşısında pes etmeme ve yeniden başlayabilme becerisi,
 • Yaratıcılığın gelişimi,
 • Motor becerilerin gelişimi,
 • 3-boyutlu görebilme, görünmeyeni canlandırabilme becerisinin artması,
 • Çok yönlü/stratejik/eleştirel düşünebilme,
 • Eldeki verileri doğru değerlendirme ve bunları sonuca ulaşmada verimli ve akılcı kullanabilme,
 • Sebep-sonuç ilişkisini doğru kurabilme,
 • Planlı hareket etme yetisi,
 • Merak duygusunun gelişimi,
 • Problem çözme becerisi,
 • Kendini ve yeteneklerini tanıma,
 • Kuralları doğru kavrayıp onlara uygun hareket etme,
 • Olaylar ve kişilere objektif/tarafsız bakabilme,
 • Hızlı düşünme ve karar verme,
 • Durumlar karşısında farklı çözüm yolları/stratejileri geliştirebilme,
 • Esnekliğin artması, dolayısı ile kırılganlığın azalması,
 • Kaybetmeye tahammül, başaranı ve başarıyı takdir edebilme,
 • Empati geliştirme,
 • Sabırlı ve sorumlu olma,
 • Ekip çalışmasına yatkınlığın artması,
 • Sosyal başarının artması,
 • Farklı disiplinlerdeki öğrenmenin hızlanması ve kolaylaşması,
 • Akademik sınav/ders başarılarının artması,
 • Girişimcilik ve cesaretin artması,
 • Etkili iletişim kurma becerisinin gelişmesi,
 • Bilgi teknolojilerinin kullanımı,
 • Düşüncelerin düzgün ifade edilmesi.

Teknolojik Sınıflar

Uygun Müfredat

Zengin Döküman

Sosyal Aktivite

16-20 Kişilik Sınıflar

Ahşap Atölyesi

Müzik Sınıfı

Yabancı Dil

Bizimle İletişime Geçin

Okulumuz hakkında detaylı bilgi almak için hemen iletişime geçin.