Hakkımızda

Asil bir nesil için…

Butik Okul Konsepti
ASİL OKULLARI

Eğitim sektörüne 2014 yılında Asil Anasınıfı, İlkokulu ve Ortaokul kademelerinde eğitim hayatına başlamıştır.

Asil Okulları her öğrencinin okulun teknolojik ve sosyal imkanlarından eşit düzeyde yararlanması gerektiğini savunduğu için Butik Okul konseptiyle eğitim ve öğretim hizmeti vermektedir. Butik Okul konsepti ile eğitim vermesinin diğer sebepleri ise öğrenciyi bire bir tanımak, yeteneklerini keşfetmek ve bu yetenekler doğrultusunda kariyer seçimlerinde doğru yönlendirme yapmasını sağlamaktır.

Kurucu Mesajı

Değerli Velilerimiz,

Eğitim tüm insanların hayatına dokunan ve hayatlarının şekillenmesinde en büyük rolü oynayan etmendir. Özellikle son dönemlerde ülkemizin ve dünyanın en çok konuşulan konularından biri eğitim sistemleridir. Bu konuda ise en büyük eleştiri çocuğun merak ve başarı duygusunu destekleyecek eğitim yöntemlerinin uygulanmamasıdır.

Her çocuğun başarı duygusunu tatmaya ihtiyacı vardır. Eğitim sistemimizde ise çocuklarımızın başarı duygusunu destekleyecek bir program maalesef yok. Sürekli başarısızlıkları konuşulan çocuklar, geleceğe güvenle adım atamıyor. Biz de bu alanda hem Türkiye’deki hem de dünyadaki eğitim sistemlerini inceleyerek yeni bir eğitim yolculuğuna çıkmaya karar verdik. Asil Okulları olarak çocukların başarabilecekleri yönlerini keşfetmeye ve onları bu doğrultuda desteklemeye odaklandık.

Bu düşünceden yola çıkarak “çocuk dostu okul” olmak için her türlü imkanımızı seferber ettik. Çocuk dostu okul olmanın yolu öncelikle çocukları anlamaktan geçiyordu. Biz de onları gerçekten anlamak için çabalayan, merakını ve heyecanını yitirmemiş öğretmenlerle; kendini gerçekleştiren, eleştirel düşünebilen, öğrenme merakını zinde tutacak, özgüven ve ahlak sahibi mutlu nesiller yetiştirmek için el ele verdik. Bütün heyecan ve çabamızı bunun üzerine yoğunlaştırdık ve Asil Okulları’nı kurduk.

Bu eğitim yolculuğunda en büyük arzumuz eğitim sürecini, sevgi dolu ortamımızda çocuklarımızla ve siz değerli velilerimizle paylaşmaktır.

Sevgi ve Saygılar

Fatih İŞGÖREN
Yönetim Kurulu Başkanı

Misyonumuz

Eğitim, bireyin kişiliğinin şekillenmesinde hayati bir role sahiptir. Bu bilinçle hareket eden Zinde Okulları, her öğrencinin benzersiz kişiliğini önemseyen ve bu kişiliklerin toplumsal katkı sağlayacak şekilde gelişimini destekleyen bir eğitim modelini benimsemektedir. Bizler, öğrencilerimizin:

  • Kendilerine güvenen, etkili iletişim kurabilen, sorgulayıcı ve karar alma yeteneği gelişmiş bireyler olmalarını,
  • Hayat boyu öğrenmenin değerini kavrayan, manevi ve ahlaki değerlere sahip, sürekli gelişime açık kişiler olarak yetişmelerini,
  • Akademik bilgi ve teknolojik becerilerle donatılmış, analitik düşünme yetisi gelişmiş bireyler olmalarını,
  • Ailelerine, ülkelerine ve tüm insanlığa hizmet etme bilinciyle hareket eden, sorumluluk sahibi vatandaşlar olarak yetişmelerini sağlamak için var gücümüzle çalışmaktayız.

Vizyonumuz

Özel Zinde Okulları olarak, “Merak, bilginin başlangıcıdır” düsturunu benimseyerek, öğrencilerimizin sosyal, bilişsel, fiziksel, ruhsal ve manevi ihtiyaçlarını tespit edip desteklemeyi ve bu sayede sürekli kendini geliştiren, yenilikçi ve nitelikli bir nesil yetiştirmeyi hedefliyoruz. Çocuklarımızın her birinin benzersiz potansiyellerini keşfetmelerine ve bu potansiyelleri en üst düzeye çıkarmalarına olanak tanıyarak, geleceğin liderlerini, düşünürlerini ve yenilikçilerini yetiştirmek için çalışıyoruz.