Anasınıfı

Asil bir nesil için…

Asil'de Okul Öncesi Eğitim

Her çocuğun biricik ve eşsiz olduğu gerçeğini eğitim sisteminin merkezine koyan okul öncesi eğitim anlayışımız, her bireyin ayrı ayrı ve çok yönlü gelişimine odaklanır. Çocuklarımızın bireysel gelişim düzeylerinin farklılığının, ilgi ve yeteneklerinin çeşitliliğinin, yetiştikleri değişik çevresel şartların karmaşaya değil herkesin birbirinden faydalanabileceği bir harmoniye dönüşmesini sağlayan eğitim modelimizde, çocuklarımız kalabalıklarda kaybolmaz aksine potansiyellerini ortaya çıkarabileceği güvenli ve verimli bir ortama kavuşur.

Okulumuzda, merkezinde çocuğun olduğu, farklılıkların törpülenmek yerine teşvik edilerek bireysel renklerin uyum içinde gelişip serpildiği bir eğitim ortamı sağlanarak akran öğreniminin (Peer Learning) en etkin şekilde uygulanması sağlanır.

Montessori Eğitimi

Tüm dünyada geçerliliğini kanıtlamış bir eğitim sistemi olan Montessori sistemi, okul öncesi eğitim anlayışımızın temellerini oluşturur. Her insanın birbirinden farklı bireyler, tek tipleştirilmiş eğitim yöntemlerinin ve katı kısıtlamaların yetenekleri körelten bariyerler olduğu ve eğitimde metodun değil insan kişiliklerinin ön planda tutulması gerektiği gerçeği, bizi çocukları kontrol altında tutulması gereken varlıklar değil onlara nitelikli ortam sağlanıp desteklenmesi gerektiği bilincine götürür. Asil Okulları okul öncesinde eğitimde;

İlkelerini çocukların kendilerini inşa etmesinde temel değerler olarak görür.

Çocukların Mutlu Olması Her Şeyden Önemli

Gelişimlerinin en kritik dönemlerinden birinde olan okul öncesi çocuklarımızı hayata hazırlanmanın, onların sosyal ve akademik gelişiminin ne denli zor ve fedakârlık gerektiren bir süreç olduğunun farkında olan birikimli ve özverili eğitimcilerimizle, sizleri geleceğe birlikte hazırlamaya, ASİL ailesine davet ediyoruz.

Asil bir nesil için...

Hayal eden

Tasarlayan

Eğlenen

Okul öncesi eğitimde hayal eden, tasarlayan ve eğlenen çocuklar yetiştiriyoruz.

Atölye Çalışmalarımız