Hakkımızda

Hakkımızda

2014 yılında eğitim hayatına başlayan Asil Okulları, ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul kademelerinde butik okul konsepti ile hizmet vermektedir. Okulumuz, her öğrencinin okulun teknolojik ve sosyal imkanlarından eşit düzeyde yararlanmasını savunarak, öğrencilere birebir ilgi gösterir. Bu sayede, öğrencilerimizi yakından tanır, yeteneklerini keşfeder ve kariyer seçimlerinde doğru yönlendirme yaparız.

Eğitim, bireyin kişiliğinin şekillenmesinde hayati bir role sahiptir. Asil Okulları olarak, her öğrencinin benzersiz kişiliğini önemseyen ve bu kişiliklerin toplumsal katkı sağlayacak şekilde gelişimini destekleyen bir eğitim modelini benimsemekteyiz. Amacımız, öğrencilerimizin:

Bireysel
Gelişim

Kendilerine güvenen, etkili iletişim kurabilen, sorgulayıcı ve karar alma yeteneği gelişmiş bireyler olmalarını,

Ömür Boyu Öğrenme

Hayat boyu öğrenmenin değerini kavrayan, manevi ve ahlaki değerlere sahip, sürekli gelişime açık kişiler olarak yetişmelerini,

Akademik ve Teknolojik Yetkinlik

Akademik bilgi ve teknolojik becerilerle donatılmış, analitik düşünme yetisi gelişmiş bireyler olmalarını,

Toplumsal Sorumluluk

Ailelerine, ülkelerine ve tüm insanlığa hizmet etme bilinciyle hareket eden, sorumluluk sahibi vatandaşlar olarak yetişmelerini sağlamaktır.

Asil Okulları, eğitimde teknolojinin ve sosyal imkanların eşit düzeyde kullanılmasını savunur. Bu anlayışla hareket eden okulumuz, çocukların merak ve başarı duygularını destekleyecek eğitim yöntemlerini uygulamaktadır. Eğitim programlarımız, çocukların bireysel yeteneklerini keşfetmelerine ve bu doğrultuda desteklenmelerine olanak tanır.

Asil Okulları olarak, milli ve manevi değerlerimizi yaşatarak, geleceğin güçlü ve başarılı nesillerini yetiştirmeyi hedefliyoruz. Her öğrencimizin potansiyelini en üst düzeye çıkarmak ve onları topluma faydalı bireyler olarak hazırlamak için çalışıyoruz.

Kurucu Mesajı

Değerli Velilerimiz,

Asil Okulları olarak, çocuklarımızın merakını ve başarı duygusunu güçlendirici modern eğitim metotlarını benimsiyoruz. Mevcut eğitim sistemlerinde sıkça eleştirilen noktalardan biri, çocukların bu duygularını destekleyecek yöntemlerin yetersiz uygulanmasıdır. Biz, çocuklarımızın her birinin başarıya ulaşabileceğine inanıyor ve onları bu yönde teşvik ediyoruz.

Çocuk dostu bir okul olmayı hedefleyerek, çocuklarımızı anlamaya ve onların merakını canlı tutacak şekilde desteklemeye yönelik bir ortam oluşturmayı amaçladık. Çocuklarımızın özgüvenini, eleştirel düşünme becerilerini ve ahlaki değerlerini geliştirmeye odaklandık. Eğitimcilerimiz, çocukların doğal merakını destekleyen, özgür ve sevgi dolu bir öğrenme ortamında onları yetiştirmek için elinden geleni yapıyor. Bütün bu süreç boyunca, velilerimizle sıkı bir işbirliği ve iletişim içinde olmanın, çocuklarımızın gelişimi için kritik öneme sahip olduğunun bilincindeyiz.

Eğitim yolculuğumuzda, siz değerli velilerimizle el ele vererek çocuklarımızın mutlu, başarılı ve erdemli bireyler olarak yetişmelerini sağlamak en büyük arzumuzdur.

Sevgi ve Saygılar,

Fatih İŞGÖREN
Yönetim Kurulu Başkanı

Misyon ve Vizyonumuz

Vizyonumuz

Asil Okulları olarak vizyonumuz, ulusal ve uluslararası alanda tanınan, tercih edilen ve örnek alınan bir eğitim kurumu olmaktır. Bu kapsamda:

  • Uluslararası Başarılar: Öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası platformlarda akademik ve sosyal başarılar elde etmelerini sağlamak.

  • Çevre ve Sürdürülebilirlik: Çevreye duyarlı, sürdürülebilir yaşam biçimlerini benimseyen ve bu değerleri yaşamlarına entegre eden öğrenciler yetiştirmek.

  • Kapsayıcılık ve Çeşitlilik: Farklı kültürlerden ve topluluklardan öğrencilerin bir arada harmonik ve etkileşim içinde eğitim görebildiği bir ortam oluşturmak.

  • Eğitimde Liderlik: Eğitim alanında yapılan bilimsel araştırmalar ve uygulamalarla sektöre liderlik etmek ve bu alandaki yenilikleri eğitim programlarımıza entegre etmek.

Asil Okulları, bu misyon ve vizyon doğrultusunda tüm kaynaklarını, eğitimde mükemmelliği yakalamak ve öğrencilerine en iyi olanakları sunmak için seferber etmektedir.

Misyonumuz

Eğitim, bireyin kişiliğinin şekillenmesinde hayati bir role sahiptir. Bu bilinçle hareket eden Zinde Okulları, her öğrencinin benzersiz kişiliğini önemseyen ve bu kişiliklerin toplumsal katkı sağlayacak şekilde gelişimini destekleyen bir eğitim modelini benimsemektedir. Bizler, öğrencilerimizin:

  • Kendilerine güvenen, etkili iletişim kurabilen, sorgulayıcı ve karar alma yeteneği gelişmiş bireyler olmalarını,

  • Hayat boyu öğrenmenin değerini kavrayan, manevi ve ahlaki değerlere sahip, sürekli gelişime açık kişiler olarak yetişmelerini,

  • Akademik bilgi ve teknolojik becerilerle donatılmış, analitik düşünme yetisi gelişmiş bireyler olmalarını,

  • Ailelerine, ülkelerine ve tüm insanlığa hizmet etme bilinciyle hareket eden, sorumluluk sahibi vatandaşlar olarak yetişmelerini sağlamak için var gücümüzle çalışmaktayız.

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikamız

Asil Okulları olarak, eğitimdeki başarımızın ardında güçlü ve yetkin bir kadronun olduğunu biliyoruz. Nitelikli, yeniliklere açık, gelişime önem veren ve öğrenci odaklı bir çalışma ekibi oluşturmayı hedefliyoruz. Hizmet içi eğitimler, seminerler ve profesyonel gelişim programları ile öğretmenlerimizin ve personelimizin mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak artırmalarını teşvik ederiz. 

Geleceğin güçlü nesillerini yetiştirmek için bizimle birlikte çalışmak isterseniz, başvurunuzu bekliyoruz.

Genel Başvuru Formu

IK Formu

Bilgi Talep Formu'nu Doldurun Sizi Arayalım!

Bilgi talep formunu doldurarak uzmanlarımızın size ulaşmasını sağlayabilir, sorularınıza hızlıca yanıt alabilirsiniz.