Eğitimler

Butik Okul Anlayışı
ile Birebir İlgi

Asil Okulları, butik okul anlayışı ile her öğrenciye birebir ilgi gösterir. Sınıf mevcutlarının az olması, öğretmenlerimizin her bir öğrenci ile yakından ilgilenmesini sağlar. Bu sayede öğrencilerimiz, akademik ve kişisel gelişimlerini en üst düzeye çıkarabilirler. Öğretmenlerimizin kolay ulaşılabilir olması, velilerimizin çocuklarının eğitim süreci hakkında sürekli bilgi sahibi olmalarını ve katılımcı bir eğitim ortamı oluşturulmasını destekler.

Ayrıca, öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak, onların yeteneklerini ve ilgilerini keşfetmeye yönelik özel programlar uygulamaktayız. Bu programlar, öğrencilerimizin özgüvenlerini artırarak, onların potansiyellerini en iyi şekilde kullanmalarını sağlar. Öğrencilerimizin sadece akademik başarılarını değil, aynı zamanda sosyal ve duygusal gelişimlerini de önemsiyoruz. Bu nedenle, sosyal becerilerini geliştirmeye yönelik çeşitli etkinlikler ve projeler düzenlemekteyiz.

Asil Okulları, şehrin merkezinde yer almakla birlikte, öğrencilerine yeşillikler içinde huzurlu ve güvenli bir eğitim ortamı sunar. Modern eğitim binalarımız ve geniş bahçemiz, öğrencilerimizin doğa ile iç içe olmasını sağlar. Bu fiziksel ortam, öğrencilerimizin derslerde daha verimli olmalarına ve sosyal etkinliklerde aktif rol almalarına olanak tanır.

Yeşil kampüsümüz, öğrencilerin akademik başarılarını desteklemenin yanı sıra, onların doğa sevgisini ve çevre bilincini geliştirmelerine de katkı sağlar. Öğrencilerimiz, ders aralarında ve okul sonrası zamanlarda bahçemizde vakit geçirerek doğanın tadını çıkarırlar. Bu, onların zihinsel ve fiziksel sağlığına olumlu etkilerde bulunur, aynı zamanda sosyal becerilerini ve takım çalışması yetilerini güçlendirir.

Şehrin Merkezinde Yeşillikler İçinde Bir Eğitim Ortamı

Zenginleştirilmiş Kulüp Çalışmaları

Hafta sonları düzenlenen zenginleştirilmiş kulüp çalışmaları ile öğrencilerimizin ilgi alanlarını keşfetmelerine ve yeteneklerini geliştirmelerine fırsat tanıyoruz. Piyano, futbol, jimnastik gibi çeşitli kulüplerimiz, öğrencilerimizin sosyalleşmelerine ve takım çalışması becerilerini kazanmalarına yardımcı olur. Öğrenciler, farklı alanlarda aktif olarak katılım göstererek, hem bireysel hem de grup olarak çalışma yetilerini güçlendirirler.

Ayrıca, robotik kodlama ve akıl oyunları gibi aktiviteler ile öğrencilerimizin analitik düşünme ve problem çözme becerilerini destekliyoruz. Bu kulüp çalışmaları, öğrencilerimizin yaratıcı düşünmelerine, yenilikçi çözümler üretmelerine ve teknolojiye olan ilgilerini artırmalarına katkıda bulunur. Her öğrenciye ilgi alanlarına uygun çeşitli fırsatlar sunarak, onların potansiyellerini en iyi şekilde kullanmalarını sağlamayı hedefliyoruz.

Asil Okulları’nda yabancı dil eğitimi, ana sınıfından itibaren başlar. İngilizce ders programımızdaki hedefimiz özgüven-öz disiplin sahibi, kendilerini rahat ve akıcı bir şekilde ifade edebilen, anadilleri dışında ikinci bir dil olan İngilizceyi İngilizce’nin kendine özgü kullanım kalıpları ile öğrenen, konuşabilen ve üretebilen, ırk, dil, din ve sosyal konum gözetmeksizin yaşam biçimindeki farklılıkları zenginlik olarak gören; farklı kültürlere merak ve ilgi duyan, iletişime ve etkileşime açık, birbirinden öğrenen ve kültürler arası iletişimsel yetkinlikleri olan bireyler yetiştirmektir.

Yaşadığımız yüzyılda çok önem arz eden iletişim ve işbirliği becerisi, sosyal ve kültürler arası beceriler ve bilgi okur-yazarlığı becerisinin dayandıkları ortak nokta İngilizcenin etkin ve aktif kullanımıdır. İngilizce eğitim programımızın temelinde öğrencilerimizin dil gelişimlerini çok yönlü olarak dilbilgisi, kelime, konuşma, dinleme, okuma, yazma becerilerinin tümünü kapsayacak şekilde tamamlamayı hedeflemekteyiz. Bu yapı, öğrencilerimizin dil becerilerini hem akademik hem de pratik olarak geliştirmelerine yardımcı olur.

Ulusal ve uluslararası deneyimleri, eğitim yetkinlikleri ve donanımları olan uzman yabancı dil öğretmen kadromuzla öğrencilerimizin dil öğrenme deneyimlerinin dil eğitimine bakış açısını belirlediğine inanırken tüm öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin okuldaki deneyimlerini olumlu kılma konusunda özen gösterirler. Bu doğrultuda öğrencilerimiz, okul süreci ve sonrasında da aldıkları dil eğitimine olan inançlarını sürdürür ve yaşamlarında gerek ana dili gerekse yabancı dil kullanımı konusunda kendilerini mutlu ve rahat hissederler.

İkinci bir yabancı dil eğitimi olarak, öğrencilerin farklı kültürleri tanımalarına ve küresel bakış açısı kazanmalarına katkıda bulunmak amacı ile okulumuzda İtalyanca, Rusça ve Arapça olmak üzere öğrencilerimizin ilgi alanlarına göre yönelebilecekleri dil seçenekleri sunmaktayız. Bu kapsamlı dil eğitimi sayesinde, Asil Okulları öğrencileri dünya vatandaşları olarak yetişirler.

Kapsamlı Yabancı Dil Eğitimi

Akademik Başarı

Asil Okulları, öğrencilerimizin akademik başarılarını en üst düzeye çıkarmayı hedefler. LGS’de Güngören ilçesinde ortalamada birinci olma başarımız, doğru soru cevaplama oranlarında en yüksek okullardan biri olarak tanınmamız, nitelikli okullara öğrenci yerleştirme oranlarımız, akademik başarımızın göstergelerindendir. 5. sınıftan itibaren uyguladığımız yoğunlaştırılmış akademik programlarımız, öğrencilerimizin temel derslerde derinlemesine bilgi edinmelerini sağlar.

7. ve 8. sınıflarda zorunlu etüt programlarımız ile öğrencilerimizin sınavlarda üstün başarı elde etmelerini destekliyoruz. Eğitim koçu sistemi, danışman öğretmenlerimiz ve rehberlik hizmetlerimiz, her öğrencimizin bireysel ihtiyaçlarına göre özel destek almasını mümkün kılar. Bu kapsamlı destek sistemi, öğrencilerimizin akademik hedeflerine ulaşmalarında önemli bir rol oynar ve onların potansiyellerini en iyi şekilde kullanmalarını sağlar.

Asil Okulları’nın Rehberlik Servisi, öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra, düşünce ve davranış hazırlığını da önemser. Bu servisin temel amacı, öğrencilerin gelişim süreci içinde karşılaştıkları güçlükleri problem haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmak, kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerisine sahip, çevresine duyarlı, mutlu ve sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmaktır. Rehberlik hizmetlerimizle; öğrencinin problem çözme, karar verme ve uyum sağlaması için gerekli bilgi ve becerileri kazanmasını, kendi özelliklerini ve gizil güçlerini tanımasını, yaşamını ve geleceğini planlayabilmesini sağlamaya yönelik uygulamalar yapılır. Gizlilik, gönüllülük, öğrenci haklarına saygı, süreklilik, güven ortamı, bireyin biricik olması, öğrencinin özerkliği ve işbirliği ilkeleri doğrultusunda rehberlik hizmetleri sunulmaktadır.

Rehberlik ve Danışmanlık

Bilgi Talep Formu'nu Doldurun Sizi Arayalım!

Bilgi talep formunu doldurarak uzmanlarımızın size ulaşmasını sağlayabilir, sorularınıza hızlıca yanıt alabilirsiniz.